ANBI-status

Marcant-BSV heeft een ANBI-status, hetgeen wil zeggen dat het een algemeen nut beoogde instelling is. Kenmerkend voor een ANBI-status is dat de instelling zich voor minimaal 90% dient in te zetten voor algemeen nut.
Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder, die wordt beloond conform de bestuurders CAO. De leden van de Raad van Toezicht ontvingen in 2016 op jaarbasis een vrijwilligersvergoeding van € 1.500. Het RSIN/fiscaalnummer van de stichting is: 80.64.42.438. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.anbi.nl.

Uittreksel KvK Marcant-BSV 17-02-2017

– Doelstelling van de organisatie

– Strategisch perspectief

Hoofdlijnen strategisch perspectief

Meerjarenbeleidsvoornemens 2012 2015

Jaarverslag 2016