Ouders

Op 11 locaties, verspreid over de gemeentes Hengelo, Borne en Hof van Twente vindt u scholen die uitgaan van de Stichting Marcant-BSV, stichting basisonderwijs Twente. Het onderwijs binnen deze unieke scholen wordt onder andere geïnspireerd door Christelijke waarden, welke tot uitdrukking komen in de manier waarop wij omgaan met elkaar en kijken naar de wereld om ons heen.

Onze scholen hebben een eigen identiteit en daaruit voortvloeiend respect voor iedere ouder en ieder kind ongeacht de religie of herkomst. Ons onderwijs is ronduit goed en eigentijds. Er is voortdurend aandacht voor doordachte vernieuwing en verbetering. Op al onze scholen is het continurooster ingevoerd.

Onze scholen zijn geen geïsoleerde eilandjes: ze werken binnen de eigen wijk en binnen de eigen stad of dorp als geheel samen met andere organisaties om voor uw kind een optimale schooltijd en fijne jeugd te creëren. Al onze scholen zijn opleidingsschool voor de Saxion Hogeschool en een drietal scholen zijn academische basisschool.

U bent op ieder school van harte welkom voor nadere kennismaking!

Klachten commissie

Overal waar mensen samenwerken worden fouten gemaakt of ervaren mensen ongewenst gedrag. Ook op een school. Vaak komt u er onderling wel uit door uw onvrede of klachten te bespreken met de leerkracht, de directie, of de speciaal daarvoor aangewezen schoolcontactpersoon. Komt u er niet uit, dan kunt u de hulp inschakelen van de externe vertrouwenspersoon of uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

Klik hier voor meer informatie