Over Marcant-BSV

De Stichting Marcant-BSV wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht/ College van Bestuur-model.

Het CvB is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. In grote lijnen gaat het om

– het strategisch beleidskader:
– de gewenste, meetbare resultaten
– de efficiënte inzet van middelen (menskracht, tijd, geld en ruimte)
– de verantwoording over bereikte resultaten aan de Raad van Toezicht
Deze vier zaken worden voor alle beleidsterreinen vastgelegd:
organisatie breed:

1. onderwijs/ identiteit
2. personeel/ werkgeverschap
3. financiën
4. beheer, huisvesting
5. ouders/ organisatie en communicatie
6. (algemene zaken of voor dat jaar specifieke zaken)

College van bestuur

HR Manager

Ralf Dwars

Ralf Dwars

r.dwars@marcant-bsv.nl
Vacature

Vacature

vacature

Ondersteuning

Erika Kornet-Paalman

Erika Kornet-Paalman

e.kornet@marcant-bsv.nl

Orthopedagoog Generalist NVO

Simone de Heer-Knobben

Simone de Heer-Knobben

s.deheer@marcant-bsv.nl

Orthopedagoog Generalist NVO

Marit Kruiskamp-van Buuren

Marit Kruiskamp-van Buuren

m.kruiskamp@marcant-bsv.nl

Kwaliteitsmedewerker

Yvonne Nijhuis-Neijmeijer

Yvonne Nijhuis-Neijmeijer

y.nijhuis@marcant-bsv.nl

Secretaresse

Patricia Krooshof-Hoogstrate

Patricia Krooshof-Hoogstrate

p.krooshof@marcant-bsv.nl

Psychologisch assistente